Stichting SUVONO

 Wie zijn wij? 

Logo Stichting SUVONO

Help Stichting Suvono; sluit hier uw reisverzekering af!
 Stichting SUVONO
Wie zijn wij?

Malang is een Oost-Javaanse stad waar in het verleden veel Nederlanders in welvaart en voorspoed woonden. Nog steeds is Malang een aantrekkelijke plaats om te bezoeken. Omringd door bergen is het er relatief koel en er is veel groen.

Maar er is ook grote armoede, zoals in de wijk Sukun. Midden in die schrale wijk werkt Pipiet, sociaal werkster, die er is geboren en zelf de eerste 5 jaar van haar leven niet kon lopen vanwege polio. Het gezin waarin zij opgroeide behoorde bovendien tot de allerarmste in de wijk. Ze proefde voor het eerst verse melk toen 25 jaar was. Nu deelt ze maandelijks vele glazen melk uit aan peuters in meedere wijken van Sukun.

Uit Voorburg kreeg ze 180 kinder-tandenborstels, kleurdozen, pennen, podloden, schriftjes, gebruikt speelgoed en gebruikte kinderkleding, dat nog op de dag van aankomst meteen voor de deur van Pipiet's geboortehuis kon worden uitgedeeld. Zieke- en gehandicapte peuters laat ze onderzoeken en probeert ze hierna verder te helpen.

Ondanks de leerplicht en vrij onderwijs op de staatsscholen (Sekolah Negeri), kunnen toch veel kinderen niet naar school, omdat de ouders het boekengeld en het uniformpje niet kunnen betalen. Pipiet weet hier uit eigen ervaring als kind alles van. Met soms hulp en soms niet heeft ze toch de SMA (Havo) kunnen doorlopen.

Het gebeurde wel dat ze midden onder de les de klas werd uitgeroepen door de adminstrateur, omdat de achterstand van betalen steeds verder opliep.. Ze moest dan na de les alle klassen vegen! Nu betaalt ze al voor ruim 100 kinderen maandelijks het schoolgeld, de boeken en/of de schooluniformpjes, met behulp van enkele kennissen uit Voorburg , maar ook met spontane hulp elders uit Nederland, zoals uit Den Haag, Tilburg, Waalre, Groningen, Cuijk, Middelburg en Westdorpe. Meerdere kinderen kunnen nu zelfs naar een particuliere katholieke school voor 60 euro per jaar. Daar is het onderwijs goed en er is een prima sfeer. Natuurlijk zijn kinderen van andere geloofsovertuigingen daar ook welkom. Veel arme kinderen komen uit een islamitisch gezin.

Er zijn echter ook nog steeds kinderen thuis, omdat de ouders geen geld hebben. Zodra Pipiet er zeker van is, dat de ouders werkelijk met de rug tegen de muur staan, zodat hulp dringend is, word een foto gemaakt en komt het betreffende kind op onze website. Als u zelf ook een kind wilt helpen, toets dan de link "Adoptie-kinderen" aan. Als er nog geen sterretje achter de naam staat, heeft dit kind dus nog geen hulp van onze stichting.

Onze projecten zijn direct aan de bron van de armoede. Pipiet kent de grote probleemgezinnen als geen ander. Mensen dus die helemaal niets hebben. Ze weet hoe ze wonen en in welke omstandigheden ze verkeren. Dat hou je in een Indonesische kampong nooit voor jezelf. Buren weten alles van elkaar.

In Voorburg kreeg Pipiet op 11 maart 2005 steun van de Wijkvereniging van Voorburg-Noord. Zo is de stichting Wijkband Sukun-Voorburg Noord (SU-VO-NO) opgezet. Inmiddels is dit dus twee jaar geleden.

Wat is er in die twee jaar bereikt?

  1. 11 maart 2005 kwamen er drie personen bij de Voorburgse notaris Mr. R.M.Dom, voor de oprichting van Stichting Suvono, incl.Pipiet zelf. Na twee jaar is dit aantal uitgegroeid tot een. 20-tal enthousiaste vrijwilligers.
  2. Onze eigen Suvono-website is up-to-date dankzij Commissaris Jeroen van der Linde.
  3. Het bestuur beschikt over visitekaartjes, briefpapier met eigen logo, enveloppen,en een logo-stempel. Verder is een prachtig Suvono-promotie-kleed voor de promotie-stands, dat vaak meegaat met Harry van Kleef , een kleuren-brochure (1000 stuks) – dankzij sponsor Willem Vuisting (die nu op is, maar er is een verheugende toezegging gekomen van bestuurslid Marco Evenhuis voor 5.000 nieuwe brochures)
  4. Op 11 januari 2006 werd in Malang uit noodzaak een Indonesische rechtspersoon opgericht,zodat wij onze projecten zelf mogen uitvoeren. Lembaga Kotakota Suvono (L.K.S.) heeft een eigen bestuur: Voorzitter is Anang Mardiono (Journalist), Secretaris Agung Lanang Wibowo (Journalist/schrijver), tweede secretaris: Bambang Jarnowo B.S. (Wijkhoofd), Penningmeester Pipiet Sulistyowati (sociaal werkster)- en div. vrijwilligers, zoals Maulana, Deby en Indra.
  5. Dankzij onze sponsor van het eerste uur, de heer Willem Vuisting hebben wij deze urgente zaken kunnen bekostigen en de heer Eduard Disch hielp ons met de huur en renovatie van ons eigen pandje in het hart van kampong Sukun, temidden van onze adoptiekinderen. Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk heet ons kantoortje “Impuls Sukun”
  6. Het melk-project “een glaasje melk voor elk kind, dat naar het reizend consultatie-bureau komt”, in - en tegenover Impuls Sukun (Balai RW. VI) is een succes. Uitgedacht door Carla Meek, maar betaald uit het Willem Vuisting-fonds tot februari 2007. Voor de komende maanden komt het geld voor dit project uit Oostwold, van Mevrouw Reumerman, moeder van Laura Reumerman. Laura (23) loopt stage bij Impuls Sukun en is midden in de kampong geplaatst.
  7. In een relatief klein werkgebied werken we momenteel met 6 scholen, w.o. de SDN Negeri 2 Sukun, dat dankzij Suvono-secretaris Mw.Michele Huybrechts een scholenband krijgt met de P.Oosterlee-school in Morgenstond te Den Haag.
  8. Er zijn twee Culturele groepen van de stichting opgezet. In Voorburg onder de naam Sinar Baru Group en in Sukun onder de naam Dewi Gangga Group.
  9. Op 11 januari 2007 is t.g.v. het 1-jarig bestaan van L.K.S. een symposium georganiseerd voor 77-jaar Pasar Gede in Solo, een van de meesterwerken uit de Nederlandse tijd,een bouwwerk van architect Herman Thomas Karsten (1884-1945) “Rond Pasar Gede van 11-13 januari 2007” Kleinzoon Charles Karsten , die met zijn gezin aanwezig was steunde deze activiteit van L.K.S. spontaan met 500 euro.
  10. Ons doel om een bescheiden bijdrage te mogen leveren voor kansen op goed onderwijs voor arme kinderen in de sloppenwijken van Sukun heeft inmiddels zijn bestaanrecht opgeeist. Tegelijkertijd kunnen wij de de cultuur en tradities onderhouden, door kinderen lessen te laten volgen in traditionele danskunst, het maken van dansmaskers, het vervaardigen van Malangse batik. Zo brengen wij opnieuw leven in de Wayang Beber, een vorm van wayang die vrijwel geheel is verdwenen,maar ook stimuleren wij de ontwikkeling van moderne culturele dansen. Hulp aan Sukun kan zo in de toekomst worden beloond met unieke optredens in Nederland.

In twee jaar hebben we veel bereikt. Maar we zijn er nog lang niet. Het is erg leuk om kinderen in de kampong vertrouwd te maken met gewone mensen uit Nederland, die hen een warm hart toedragen. Dat warme hart toedragen wordt dan wederzijds.

Helpt u mee? Heel graag en van harte welkom!Deze pagina is vernieuwd ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van de stichting. De oude pagina is niet helemaal in de archieven verdwenen, u kunt deze nog altijd bekijken via deze link.
suvono.nl · online doneren · © 2005-2021

3,115,376 pageviews Mede mogelijk gemaakt door indahnesia.com