Foto's

 30 maart 2014: Viering 9 jaar Stichting Suvono 

Logo Stichting SUVONO

Help Stichting Suvono; sluit hier uw reisverzekering af!
 Foto's
30 maart 2014: Viering 9 jaar Stichting Suvono

Niemand had verwacht, dat we er toch weer een mooi feest van konden maken. Zekerheid dat het wél kon was er pas de dag ervoor, zaterdag 29 maaart. En ook op die dag hadden we een leuke activiteit t. g.v. ons 9-jarig bestaan. Een uitstapje naar het pretpark Sengkaling, waar een groot zwembad centraal staat. Ook dat kon doorgaan gelukkig.

Feesten is leuk en soms is het ook belangrijk. Zoals ons bestaansfeest. Maar als er kleine reserves zijn en we hebben ca. 50 kinderen, die geen sponsor meer hebben, dan is prioriteiten stellen niet moeilijk. Onze taak is om de kinderen naar school te laten blijven gaan. Desnoods ten koste van feestjes. Tenzij......ja tenzij er wonderen gebeuren.

En er gebeurde wonderen. Na de dip, dat alle donaties, die via de website zijn gedaan ,gedurende een jaar , w..o. div. anonieme donaties, door een systeem-fout niet daadwerkelijk tot onze beschikking stonden (ruim 1.000 euro) ,maar gelukkig ook nooit werden afgeschreven van de rekeningen - deden we een noodoproep om wat extra fondsen te vragen voor onze activiteiten. Het resultaat was overweldigend. (Lees elders op onze site over hoe en wie...)

Al onze acties konden dus doorgaan, voedsel-uitdeel-actie op straat voor 200 zwervende bejaarden in het centrum van Malang, de opening van het Eduard Disch - dakterras, ons uitstapje naar Sengkaling en natuurlijk ons feest voor 9 jaar Suvono.

Maar bovenal de veilig- stelling van de school voor ALLE Suvono-kinderen zonder vaste sponsor voor het schoolgeld. Wel moeten we nu dus hard werken om ervoor te zorgen dat deze kinderen (ca. 50) ook na de grote vakantie - in juli weer gewoon naar school kunnen gaan.

We zijn Stichting Hati Bersatu zeer dankbaar voor de hulp aan 20 van onze kinderen gedurende een aantal jaren. Hier moest helaas een einde aan komen omdat het voor de stichting niet meer te bolwerken viel. Veel stichtingen konden ook niet overleven in de maar voortdurende economische crisis in Europa.

Wij proberen nu deze "Hati Bersatu"-groep van 20 kinderen in zijn geheel onder te brengen bij een nieuwe sponsor. Een bedrijf of een school. Mocht U willen meedenken dan heel graag.

Anders dan andere stichtingen kan Stichting Suvono nooit ophouden te bestaan. We zitten immers midden in de wijk, pal tussen de kinderen die wij helpen. De aanwezigheid van een wonderlijke kracht in ons gebouw is voelbaar.

Er is geen enkele organisatie ,waar wij iets aan verschuldigd zijn, zoals bij veel andere stichtingen in Indonesië wel het geval is. Geen strijkstokken. Iedere cent die bij ons binnenkomt , gaat in zijn geheel in de stichting. Dat kan, omdat Suvono niet één stichting is, maar twee, de Nederlandse- én de Indonesische Stichting.

Met af en toe een gift kunnen we daarom zoveel doen. Want er is veel leed in Sukun, bij mens, dier en de natuur. En we doen veel meer dan alleen helpen met onderwijs voor kansarme kinderen. Er is bijscholing en er zijn culturele activiteiten. Ook de ouderen hebben onze volledige aandacht.

We zetten ons in voor de paar bomen die nog in de wijk staan en grijpen ook in bij dierenleed.

De resultaten zijn na 9 jaar goed zichtbaar. Kom en overtuig u! Maar vooral.... help Suvono met een donatie, zodat we ook met onze activiteiten kunnen doorgaan.(NL26 INGB 0004289474 STG Wijkband Sukun - Voorburg N)

En is er in Nederland een organisatie die een Indonesische dansgroep wil laten overkomen, dan heeft Stichting Suvono daar prima mogelijkheden voor vanuit Sukun..
suvono.nl · online doneren · © 2005-2024

3,917,464 pageviews