Stichting SUVONO

 Bestuursvergadering 7 juni 2006 

Logo Stichting SUVONO

Help Stichting Suvono; sluit hier uw reisverzekering af!
 Stichting SUVONO
Bestuursvergadering 7 juni 2006

Beste bestuursleden, donateurs en sympatisanten van de Stichting Wijkband Sukun-Voorburg Noord (Suvono)

Op 7 juni j.l. zijn ten huize van de dames Huybrechts te Den Haag een aantal belangrijke en leuke zaken besproken. Aanwezig waren naast de dames Huybrechts en uw voorzitter, ook Gandi Seputra Nur en Patrick Vroegop.

Het doel van deze bijeenkomst was allereerst de follow-up te bespreken betreffende de scholenband die wij hebben kunnen realiseren tussen de lagere school te Sukun: SD Negeri 2 Sukun aan de Jalan Kepodang 17 te Malang (met 535 leerlingen in 12 klassen en 15 leerkrachten) en de P.Oosterleeschool aan de Roemer Visscherstraat 114 2533VG te Den Haag.

De allereerste opzet zou moeten zijn, om een video-opname te maken op de Oosterleeschool op het schoolplein en in de klas. Zo kunnen de kinderen en de leerkrachten van de SD Negeri 2 een beeld krijgen, hoe de Oosterlee-school, de kinderen en de leerkrachten er uitzien.

Natuurlijk zal er vervolgens ook een video-opname worden gemaakt in Sukun,Malang op dezelfde manier. Hierbij hebben we meteen al een verzoek: Wie o wie kan ons helpen om deze video te maken? Het gaat om een simpele en korte opname van max. 15 minuten. Ook is het leuk om kinderen en leerkrachten te filmen, waarbij mogelijk een aantal kinderen hun naam noemen. Graag zagen we deze opname nog begin van de komende week worden gemaakt, zodat de band al op 15 juni mee kan naar Malang.

Centraal bij deze scholenband zal staan een gezamelijk project. Het is de bedoeling dat kinderen van de twee scholen samen projecten uitwerken, en tenslotte samenkomen d.m.v. afgevaardigden. Het thema zal zijn: Natuurbehoud in de wereld. Te beginnen met de opbouw door de nieuwe generatie: 2 scholen uit verschillende werelddelen die samenwerken. Hierbij zullen de kinderen ook te maken krijgen met elkaars cultuur.

Natuurlijk zullen actuele gebeurtenissen de aandacht krijgen, waarbij de natuur (fauna en flora) ernstig is aangetast. Zo zou het eerste project kunnen gaan worden: "Bomen in Aceh". Te beginnen met het bestuderen van de locatie.

Bomen zijn de longen der aarde, dus belangrijk voor ieders toekomst. Beide scholen werken aan afzonderlijke projecten in de eigen omgeving. Educatief maar met veel plezier. Zaadjes uit Sukun kunnen worden opgekweekt door kinderen in Den Haag in de schooltuintjes.

Lonny komt koken op de Oosterleeschool met ingredienten van de kinderen. Gasten kunnen worden uitgenodigd die voor de maaltijd betalen, waarmee de Oosterleeschool geld bij elkaar haalt. Verder kunnen we bekende Indische artiesten uitnodigen zoals Wieteke van Dort. (Zowel Lonny als Wieteke kennen onze stichting)

De scholen zullen zich gaan bezig houden met elkaars feestdagen. Ook denken we aan school-excursies: in Nederland naar bijvoorbeeld het Tropenmuseum, naar Delft (Museum Nusantara/klein Indie) en de Dierentuin. In Indonesie zouden de kinderen naar Nieuw Indie (Malang) kunnen gaan, Mendit-recreatiepark (uit de Nederlandse periode) of een rondje historisch Nederlandse gebouwen met als stop een Hollands ijsje bij Toko Oen (uit 1933).

Fondsen voor het bomen-plan kunnen verder worden gezocht door bijvoorbeeld een sponsor-run op sportdagen. Laten "Lopen Voor Aceh". Ook kan er een "Fancy Fair" worden gehouden waarbij de kinderen uit Sukun maskertjes maken (specifiek Malangs cultureel product), die de kinderen van de Oosterleeschool verkopen op de (kunst) markt.

Bovenstaande is het begin, dat is voortgekomen uit onze brainstorm-avond.

We vragen een ieder om met ons mee te denken en met ideeen en suggesties te komen, zodat dit leuke project snel levensvatbaar zou kunnen worden.

Tenslotte is Mw. Michele Huybrechts gisteren formeel toegetreden tot het bestuur van onze stichting Suvono.

Onze website, die door Jeroen van der Linde (commissaris Suvono) is gemaakt en gesponserd, is al de moeite waard om te bezoeken. Jeroen heeft er dan ook al heel wat vrije tijd in gestopt, waarvoor wij hem bijzonder erkentelijk zijn.

Kijk maar op www.suvono.nl

Met vriendelijke groeten,
Pim Vroegop
voorzitter
suvono.nl · online doneren · © 2005-2023

3,595,933 pageviews